Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Cookies

  • Home
  • Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Cookies

Δείτε τα Cookies που χρησιμοποιούμε και αλλάξτε τις επιλογές σας για Cookies κάνοντας κλικ εδώ
Οροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του mertiri.com συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τον ιστότοπό μας, ο οποίος μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, η χρήση του ιστότοπου mertiri.com

1.Ρητή συναίνεση χρήστη.
Δεσμεύεστε ρητά από το παρόν ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του ιστότοπου mertiri.com. Επιπλέον, δεσμεύεστε: α) να συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. και β) να απέχετε από οποιαδήποτε παράνομη και αντιηθική χρήση του ιστότοπου mertiri.com

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις επισκεπτών.
Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το mertiri.com σε αυτόν τον ιστότοπο, τα μέλη δεσμεύονται να σέβονται όλους τους κανόνες του διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τους κανόνες ευγένειας, διακριτικότητας και σεβασμού προς τον κόσμο. Η διαδικτυακή κίνηση του ιστότοπου mertiri.com καταγράφεται και αναλύεται με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών και την παροχή πληρέστερων πληροφοριών σχετικά με την αγορά των cookies, για την οποία ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα εγκατάστασης.

3. Περιορισμοί χρήσης υπηρεσιών.
Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του ιστότοπου mertiri.com για τη χρήση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως πρακτικές spamming. Απαγορεύεται η προσφορά μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας για εκμετάλλευση. Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών της Υπηρεσίας για την κατασκευή βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων για πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Άδεια
Η χρήση του ιστότοπού μας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης των αγαθών ή/και των υπηρεσιών του, εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους χρήσης του παρόντος. Σε περίπτωση λήψης περιεχομένου του περιεχομένου του ιστότοπου, ο ιστότοπος μας παραχωρεί ένα παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν εκχωρεί άλλα δικαιώματα εκτός αν αναφέρεται ρητά.

5. Περιορισμός Ευθύνης.
Ο ιστότοπός μας καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπός του περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται από την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα του δημοσιευμένου περιεχομένου και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη. Η χρήση του ιστότοπού μας γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν χωρίς εγγύηση ρητά ή έμμεσα. Με την απόκτηση πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας, συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε τυχόν πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω υπερσυνδέσμων είναι ανεξάρτητες από το mertiri.com και χρησιμοποιούνται για δική σας διευκόλυνση. Ο ιστότοπός μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά που προκαλείται από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπού μας και αφορούν άλλες εταιρείες. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το mertiri.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που περιέχονται ή ανακτώνται μέσω του ιστότοπού του.

6. Πνευματικά δικαιώματα.
Ο ιστότοπος mertiri.com, ο οποίος περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής «Υπηρεσίες»), προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ισχύει Ν.2121 / 93) και τη διεθνή πνευματική ιδιοκτησία προμήθειες. Αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, επιμέλεια, εκτέλεση, μεταγλώττιση, μεταφόρτωση, τροποποίηση, τροποποίηση, αντικατοπτρισμός των σελίδων του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους.
Ο ιστότοπός μας περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας στον ιστότοπό μας και επομένως δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος μας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση από εμάς.

8. Αποζημίωση
Ρητά δηλώνετε και δεσμεύεστε ως προς αυτό ότι εάν εγείρεται οποιαδήποτε αξίωση, αξίωση ή άλλη νομική αξίωση ή διοικητική διαδικασία κατά του mertiri.com και προκύψει από παραβίαση κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων από εσάς, απαιτείται να προβείτε σε ενέργειες αφενός στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου, να αποζημιώσει πλήρως την εταιρεία μας εάν η τελευταία καλείται να καταβάλει αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο.
Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου mertiri.com διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης, επιχειρηματικής δεοντολογίας και κοινωνικών και οικονομικών σκοπό του δικαιώματος. Σε περίπτωση που ένας όρος ή διάταξη αυτών των όρων χρήσης κριθεί άκυρη ή άκυρη, αυτή η ακυρότητα ή ακυρότητα δεν θα επηρεάσει την ισχύ των άλλων όρων και τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντικαταστήσουν τις άκυρες ή ακυρώσιμες διατάξεις ή όρους , με άλλα που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενο των μη έγκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή διατάξεων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των όρων χρήσης του ιστότοπού μας ή βάσει αυτών θα επιλύεται από τα Δικαστήρια.

10. Ασφάλεια
Ο ιστότοπός μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργιών για την προστασία του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, το mertiri.com δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος είναι αδιαπέραστος και απρόσβλητος από επιθέσεις χάκερ.

Πολιτική Απορρήτου

Το mertiri.com σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ

Συλλογή και χρήση πληροφοριών
Συλλέγουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να σας παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας.
Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες («Προσωπικά δεδομένα») που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία σας.

Δεδομένα Χρήσης
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας («Δεδομένα χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικές αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

GDPR

Προϋποθέσεις συναίνεσης
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αφού έχετε συναινέσει να το κάνετε. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και έχουμε υποχρέωση να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Χρήση Δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς: Για να παρέχει και να διατηρεί την Υπηρεσία Για να σας ειδοποιεί για αλλαγές στην Υπηρεσία μας Για να σας επιτρέψει να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε (φόρμες επικοινωνίας, συνδρομή σε ενημερωτικά δελτία) παρέχουμε φροντίδα και υποστήριξη πελατών Να παρέχουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία Παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας Για εντοπισμό, πρόληψη και αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

Μεταφορά Δεδομένων

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν – και να διατηρηθούν σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κρατικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, σημειώστε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για αυτήν τη μεταφορά.

Ο ιστότοπός μας θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν θα πραγματοποιηθεί σε οργανισμό ή χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας τα δεδομένα σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
Παραβίαση δεδομένων

Προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με τις Πρακτικές Δίκαιης Πληροφόρησης, θα λάβουμε τα ακόλουθα ανταποκρινόμενα μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων:
Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email εντός 7 εργάσιμων ημερών

Συμφωνούμε επίσης με την Αρχή της Ατομικής Προσφυγής, η οποία απαιτεί τα άτομα να έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν νομικά εκτελεστά δικαιώματα έναντι των συλλεκτών και των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Αυτή η αρχή απαιτεί όχι μόνο τα άτομα να έχουν εκτελεστά δικαιώματα έναντι των χρηστών δεδομένων, αλλά και τα άτομα να προσφεύγουν σε δικαστήρια ή κυβερνητικές υπηρεσίες για να διερευνήσουν ή/και να διώξουν τη μη συμμόρφωση από τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων.
Αποκάλυψη Δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του mertiri.com
Για την πρόληψη ή τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία
Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
Για προστασία από νομική ευθύνη

Ασφάλεια Δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Πάροχοι υπηρεσιών
Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας («Παροχείς Υπηρεσιών»), για την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό μας, για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για να εκτελούν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Παιδικό απόρρητο
Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 18 ετών («Παιδιά»). Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης από κανέναν κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας εμφανούς ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Πολιτική cookies

Το mertiri.com χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στη χρήση των cookies. Η Πολιτική μας για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, πώς τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συνεργαζόμαστε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην Υπηρεσία, τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies .

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτρέπει στην Υπηρεσία ή σε τρίτο μέρος να σας αναγνωρίσει και να κάνει την επόμενη επίσκεψή σας πιο εύκολη και την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.
Τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “συνεδριακά” cookies. Τα μόνιμα cookie παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

Cookies συνεδρίας. Χρησιμοποιούμε Session Cookies για να λειτουργήσουμε την Υπηρεσία μας.
Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις διάφορες ρυθμίσεις σας.
Cookies ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

Πώς ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία, ενδέχεται να τοποθετήσουμε έναν αριθμό αρχείων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας
Χρησιμοποιούμε cookie περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies στην Υπηρεσία και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:
Απαραίτητα cookies. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε βασικά cookies για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την πρόληψη της δόλιας χρήσης των λογαριασμών χρηστών.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Εάν θέλετε να διαγράψετε cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να διαγράψει ή να αρνηθεί τα cookies, επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.
Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα αποδεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Chrome, επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα από την Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Internet Explorer, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα από τη Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Firefox, επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα από το Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Safari, επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα από την Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=el
Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησής σας.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους ακόλουθους ιστότοπους τρίτων:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
Πρωτοβουλία Διαφήμισης Δικτύου: http://www.networkadvertising.org/