Μετανάστευση

Μετανάστευση
Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα του μεταναστευτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης ενώπιον των αρμόδιων αρχών σχετικά με κάθε είδους άδειες διαμονής καθώς και την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να υποβάλουν την αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να παρακολουθούν τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ασφαλές αποτέλεσμα.
Ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε σχέση με την Άδεια Μόνιμης Διαμονής Επενδυτών
Ειδικότερα, παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε σχέση με το καθεστώς Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτών σε Ακίνητη Περιουσία (Golden Visa), δίνοντας τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς να αποκτήσουν Ελληνική Άδεια Διαμονής επενδύοντας σε ακίνητη περιουσία το ποσό των 250.000,00 ευρώ. Θα σας συμβουλέψουμε για την αγορά ακινήτων, θα χειριστούμε τη σύνταξη συμβολαίων και συμφωνιών, τη συλλογή εγγράφων και την υποβολή της αίτησής σας και θα λειτουργήσουμε ως σύνδεσμος με τις αρχές κατά την εξέταση της αίτησης.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε: