Αρχεία: Case Studies

Cancellation of seizure of real estate

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σχετικά με αυτή την υπόθεση Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας όσον αφορά την ακύρωση έκθεσης κατάσχεσης ακινήτων καθώς και τον επικείμενο πλειστηριασμό. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο συνεργάτης του γραφείου μας Κωνσταντίνος Τσουμάνης. Εν προκειμένω, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ακύρωσε την έκθεση για την αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων, καθώς και τον επικείμενο πλειστηριασμό, βάσει του άρθρου 281 […]
περισσότερα
Main house rescue and depreciation of housing loan

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Σχετικά με αυτή την υπόθεση Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας όσον αφορά τη συνολική διαγραφή στεγαστικού δανείου με διάσωση της κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο συνεργάτης του γραφείου μας κ. Κωνσταντίνος Τσουμάνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την (αμετάκλητη) απόφαση 218/2020 του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πετύχαμε την ολική διαγραφή του στεγαστικού […]
περισσότερα